Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse (HIK) ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse labori arendusprojektina töötati koostöös mäluasutustega välja 90 tunnikava.

Riiklik õppekava (2011) annab võimaluse laiendada õppekeskkonda väljapoole klassiruumi (kooli) kas muuseumisse, arhiivi või korraldada õppekäike. Eeltingimuseks on, et mingit õpitulemust taotletakse teises keskkonnas ning õppimise väljaviimisega klassiruumist kaasneb lisaväärtus, nt autentsete allikate kasutamise võimalus vms, mida õpe klassiruumis ei võimalda. Muuseumidel on rikkalikud kogud esemetest ja allikatest, mis on hindamatu näidis- ja illustreeriv õppematerjal ajaloo õppimisel. Arhiivid on digiteerinud hulgaliselt dokumente, milleni jõudmine on õpetaja ja õpilase jaoks iseseisvalt keerukas. Tihti ei ole algallikad oma pikkuse või teksti keerukuse tõttu ilma ümbersõnastamise või lühendamise tõttu kasutatavad. Kooli, muuseumi ja arhiivi koostöö tihendamine annaks õpilastele võimaluse õppida paremini näitlikustatud keskkonnas ja õppida tundma autentseid esemeid ja algallikaid ning muuseumidele ja arhiividele võimaluse oma vara ja keskkonda paremini tutvustada ning formaalhariduses osalemise kaudu (sh õpilastööde juhendamine, ühisprojektid) oma tegevust laiendada. Mäluasutustes tehtav teadustöö – Eesti rahva ja riigi ajaloomälu jõuaks vahendatult õppijateni.

Projekti eesmärk oli võrrelda ajaloo ainekava, muuseumide ja arhiivide võimalusi ning töötada välja erinevad lahendused ajalooõppe mitmekesistamiseks. Tunnid on koostatud Eesti ajaloo kursuse õppimiseks.

Projektis osalesid TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuse ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse labor, Eesti Ajaloomuuseum, Tallinna Linnamuuseum, Eesti Vabaõhumuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kunstimuuseum, Helme Koduloomuuseum, Ajalooarhiiv, Tallinna Linnaarhiiv, Eesti Riigiarhiiv, tegevõpetajad ja TLÜ AI õpetajakoolituse üliõpilane.

Muuseumitundide kirjeldused on avalikustatud HIKi, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi, Koolielu ja projektis osalenud mäluasutuste kodulehtedel. Tunni detailne kirjeldus koos õppematerjalidega on õpetajale kättesaadav pärast tunnile registreerumist mäluasutuse kodulehe kaudu. Koostajad on õpetajatele ja õpilastele tänulikud tunnijärgse tagasiside eest, mille alusel saab teha kavadesse täiendusi ja parandusi. 

Kõik esitatud tunnikavad on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Eesti litsentsiga.

Tunnikavade koostamist toetasid Kultuuriministeerium, Eduko programm ja Haridus- ja Teadusministeerium. Kõigile neile suur tänu!

Mare Oja,
Projekti koordinaator ja tunnikavade toimetaja
TLÜ, AI, ajaloodidaktika lektor, HIK ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse labori juht, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

Tallinna Linnamuuseum
Nimetus Autor Autor Tunnikavasid 12 
Annot.Lee.5.09..doc (213 KiB)Vildega kahe maailmasõja vahel (doc, 213 KiB) Lee Rajando Sireli Uusmaa  
Annot.Kristi.5.09.doc (213 KiB)Keskaegne linn ja linnaelu (doc, 213 KiB) Kristi Paatsi Sireli Uusmaa  
Annotat.Berit.5.09.doc (213 KiB)Võim ja vaim 1930ndate aastate Eesti Vabariigis (doc, 213 KiB) Berit Kaschan Sireli Uusmaa  
Annot.Nadja.5.09.doc (213 KiB)Peeter I (doc, 213 KiB) Nadežda Saar Sireli Uusmaa  
Annot.tsiviilkaitse.5.09..doc (214 KiB)Nõukogude tsiviilkaitse (doc, 214 KiB) Edith Ulm Sigrid Abiline  
annot.Liivi sõda.5.09.doc (213 KiB)Liivi sõja sündmused (doc, 213 KiB) Edith Ulm Sigrid Abiline  
 
Eesti Ajaloomuuseum
Nimetus Autor Autor Tunnikavasid 12
Kiviaja kultuurid Eestis.05.09.doc (212 KiB)Esiaeg – Kiviaja kultuurid (doc, 212 KiB) Maarja Tinn   Triin Siiner  
Keskaeg ja hansakaubandus.05.09.doc (212 KiB)Keskaeg ja Hansakaubandus (doc, 212 KiB) Maarja Tinn Triin Siiner  
Üleminek keskajast uusaega.5.09.doc (213 KiB)Liivi sõja eellugu – üleminek keskajast uusaega (doc, 213 KiB) Maarja Tinn Triin Siiner  
Vabadussõda.5.09.doc (212 KiB)Vabadussõda (doc, 212 KiB) Maarja Tinn Triin Siiner  
Eesti ja NSVL.5.09..doc (213 KiB)Eesti ja NSVL (doc, 213 KiB) Maarja Tinn Triin Siiner  
Eesti taasiseseisvumine.5.09.doc (213 KiB)Eesti taasiseseisvumine (doc, 213 KiB) Maarja Tinn Triin Siiner  

Eesti Kunstimuuseum
Nimetus Autor Autor Tunnikavasid 10
Autoritaarne Eesti, vaikiv ajastu_Ad-Eric.doc (211 KiB)Autoritaarne Eesti, vaikiv ajastu (doc, 211 KiB) Liis Kibuspuu Teele Jurtom-Lukašin  
Peeter I ja Kadrior.6.09..doc (212 KiB)Põhjasõda ja Peeter I (doc, 212 KiB) Linda Lainvoo Teele Jurtom-Lukašin  
Surmatants.6.09..doc (212 KiB)Keskaja ühiskond, kirik ja kultuur (doc, 212 KiB) Külli Kaus Teele Jurtom-Lukašin  
Sajandivahetus.5.09..doc (214 KiB)Sajandivahetus (doc, 214 KiB) Piret Lindpere, Anu Purre Teele Jurtom-Lukašin  
NSVL.6.09..doc (211 KiB)Eesti NSV ja Stalinism (doc, 211 KiB) Piret Lindpere, Anu Purre Teele Jurtom-Lukašin

Eesti Vabaõhumuuseum
Nimetus Autor Autor Tunnikavasid 8
Annot 1.doc (209 KiB)Talurahva elu-olu (doc, 209 KiB) Alla Vinitšenko Kristi Pumbo  
Annot 2..doc (209 KiB)Vallakohus (doc, 209 KiB) Alla Vinitšenko Kristi Pumbo  
Annot 3..doc (210 KiB)Koolitund venestamise perioodil (doc, 210 KiB) Alla Vinitšenko Kristi Pumbo  
Annot 4.doc (210 KiB)Hernhuutlus talurahvakool (doc, 210 KiB) Alla Vinitšenko Kristi Pumbo  

Eesti Rahva Muuseum
Nimetus Autor Autor Tunnikavasid 10
Annot 1.doc (208 KiB)Baltisakslaste roll Eesti ajaloos (doc, 208 KiB) Kristiina Punga Virve Tuubel  
Annot 3..doc (207 KiB)Talurahvakultuur 19-20 sajandi vahetusel(doc, 207 KiB) Kristiina Punga Virve Tuubel  
Annot 4..doc (208 KiB)Eesti Vabariigi kultuurielu kahe maailmasõja vahel (doc, 208 KiB) Kristiina Punga Virve Tuubel  
Annot 5.doc (209 KiB)Teine maailmasõda Eesti ajaloo pöördepunktina (doc, 209 KiB) Kristiina Punga Virve Tuubel  
Annot 2..doc (207 KiB)Sündinud Eesti NSV-s (doc, 207 KiB) Kristiina Punga Virve Tuubel  

Eesti Riigiarhiiv
Nimetus Autor Autor Tunnikavasid 10
Annot.plaanimaj.5.09.doc (206 KiB)Plaanimajandus (doc, 206 KiB) Johanna Bome Tiina Männapsoo  
Annot.Tartu rahu.5.09.doc (206 KiB)Tartu rahu (doc, 206 KiB) Johanna Bome Tiina Männapsoo  
Annot.vaikiv ajastu.5.09.doc (206 KiB)Vaikiv ajastu (doc, 206 KiB) Johanna Bome Tiina Männapsoo  
annotatsioon Eesti majanduse-areng19-  saj-l6pul-ja-20-sajandi-alguses.doc (204 KiB)Eesti majanduse areng 19. sajandi lõpul 20. sajandi esimesel poolel (doc, 204 KiB) Johanna Bome Tiina Männapsoo  
annotatsioon-EV-v2lispoliitika 1920-1939.doc (206 KiB)Eesti välispoliitika 1920.-1930. aastatel Rahvasteliit (doc, 206 KiB) Johanna Bome Tiina Männapsoo  

Ajalooarhiiv
Nimetus Autor Autor Tunnikavasid 8
arhiiv3.doc (212 KiB)Perekonnanimed (doc, 212 KiB) Liina Lõhmus Riina Voltri  
arhiiv 1.doc (215 KiB)Talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord 19. sajandil (doc, 215 KiB) Liina Lõhmus Riina Voltri  
arhiiv4.doc (211 KiB)Rahvusliku liikumise ettevõtmised (doc, 211 KiB) Liina Lõhmus Riina Voltri  
arhiiv2.doc (212 KiB)Talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord 18. sajandil (doc, 212 KiB) Liina Lõhmus Riina Voltri  

Tallinna Linnaarhiiv
Nimetus Autor Autor Tunnikavasid 8
annot.Kirjakeel.5.09.doc (208 KiB)Kirjakeele areng (doc, 208 KiB) Johanna Bome Lea Kõiv  
Annot.Rae istung.5.09.doc (208 KiB)Rae istung (doc, 208 KiB) Johanna Bome Lea Kõiv  
Annot.päev kroonikas.5.09.doc (209 KiB)Üks päev kroonikas (doc, 209 KiB) Johanna Bome Lea Kõiv  
Tsunftid-ja-gildid.doc (206 KiB)Tsunftid ja gildid (doc, 206 KiB) Johanna Bome Lea Kõiv  
 
Eesti Rahvusraamatukogu

Helme Koduloomuuseum

 

Kokku 90 tunnikava.

 

allikas: http://www.tlu.ee/et/hik/Keskuse-valdkondlikud-laborid/ajaloo-ja-uhiskonnaopetuse-labor/tunnikavad