Film ja pilt ajaloo õppematerjalina (Mare Oja)

Miks kasutada filmi ajalooõpetuses? (Reili Rental)

Ideid piltidega töötamiseks (Aive Peil)

 

Eesti Vabariik

Fotod:
Organisatsioon Noored Kotkad

Poola töölised Valgapiiripunktis Eesti-Läti suhted: Poola töölised Valga piiripunktis 

Eesti ja Rootsi suhted 1930. aastatel: Rootsi kroonprints Narvas  

Maletaja Paul Keres

Filmid:

Asundustalude rajamine 1930. aastatel

Põlevkivitööstuse areng Eesti Vabariigis

Laulupeo traditsioon XI üldlaulupeo näitel 

Võidupüha traditsioon ja selle tähistamine 

Baltisakslaste lahkumine Eestist

Tartu rahu tähtsus Eesti ajaloos

 Tartu rahulepinguga Eestile määratud kulla transport 

Saada ülevaade EKP põrandaalusest tegevusest Eesti Ülevaade EKP põrandaalusest tegevusest 1920. aastate alguses

 

Nõukogude Eesti

Fotod:

Ülevaade pioneeride elust – kooli punanurk

Sõjalise väljaõppe tähtsus Eesti NSVs

Ülevaade Kreenholmi manufaktuurist ja sealsetest töötingimustest

Eesti NSV ajakirjandusest Johannes Käbini ja Kuuba külaliste kohtumise kajastamise näitel

Filmid:

Stalini isikukultus Eesti NSV-s.

Kadrioru lossi ajalugu. Kunst kui ideoloogia tööriist.

Ülevaade XII üldlaulupeost

Küüditamise traagika üksikisiku mälestuste põhjal

Ülevaade põlevkivitööstusest 1930ndatel ja 1950ndatel

Elamurajoonid 1960ndatel

Eesti NSV ja Soome sõprussuhted president Kekkoneni visiidi näitel

Tallinna ja Helsingi vahelise regulaarse laevaliini avamine

Õppidaanalüüsima filmi põhjal, kuidas Eesti NSV võttis vastu nõukoguderiigijuhti. (Mihhail Gorbatšov)

 

Eesti iseseisvuse taastamine
Fotod: 
Jaanuarikriisi tähtsus Nõukogude Liidu lagunemise protsessis.

Eesti Kongressi valimised 1990. aastal

Erinevad tulevikunägemused Eestist iseseisvuse taastamise protsessis

Mõista isikute tähtsust ühiskonna arengus. (Isikute roll Eesti iseseisvuse taastamise protsessis

Riigikorra ja võimusümbolite seos

Olukord kaubanduses 1990. aastate alguses

Välisvisiidid Eestisse 1990. aastate algul

Jüri Arraku maal „Püha Jüri võitlus lohega“ kui allegoorilise sõnumi kandja 

Filmid:

Fosforiidikampaania roll iseseisvuse taastamise protsessis

Balti keti roll MRP salaprotokollide avalikustamisel ja rahvusvahelise tähelepanu köitmisel

Olmeprobleemid 1990. aastate algul