"Tagasivaade mineviku - erinevad vaatenurgad"

Ajalooõpetaja käsiraamat

Eesti Ajalooõpetajate Selts 2000

Sissejuhatus (lk 1-13)

I. Euroopa valikud: 20. sajandi 20.-30. aastad (lk 14-105)

II. Elu ilma valikuteta: Läti ja Eesti NSV Liidu koosseisus (lk 106-212)


 

"На пути к пониманию прошлого поиски. Bерсии. Идеи" 

Книга для учителя истории 

Эстонская ассоциация учителей истории, 2000

Введение (c 1-13)

I. Время быбора: 20-30-е годы (c 14-105)

II. Время без выбора: Латвийа и Эстония в составе СССР (c 106-212)