Finantskirjaoskus ehk rahatarkus on oskuste, teadmiste, hoiakute ja käitumiste kogum, mis on vajalik rahaasjades arukate otsuste tegemiseks ja oma pere majandusliku heaolu tagamiseks.

Üle-Eestilise rahatarkuse kuu raames korraldas rahandusministeerium koostöös EAÜS-iga ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele finantskirjaoskuse alase koolituse Tartus Miina Härma Gümnaasiumis (J. Tõnissoni 3) 18. märtsil 2015.

Finantskirjaoskus ehk rahatarkus on oskuste, teadmiste, hoiakute ja käitumiste kogum, mis on vajalikud, et langetada isiklikes rahaasjades arukaid otsuseid.

Koolitusel keskendutakse rahatarkuse õpetamisele ning elulistele ja võimalikult lihtsatele klassiruumis kasutatavatele õppematerjalidele. Paneeldiskussioonis arutletakse majandusliku heaolu saavutamise võimaluste üle.

Ettekanded: 

Sissejuhatus rahatarkusesse – finantskirjaoskusest, sellealastest uuringutest (PISA, paar pisemat uuringut, valdkonna akadeemilisest uurimisest), riiklikust strateegiast, käitumise mõjutamisest – Leonore Riitsalu, MTÜ Rahatarkus juhatuse liige

Ülevaade olemasolevatest õppematerjalidest. Praktikult tutvustus paari sõnaga olemasolevate finantskirjaoskuse õppematerjalide rakendamise kogemustest – Kuidas õpilastele materjali vastu huvi tekitada ja nad sisuliselt tööle panna? Kuidas materjali mänguliselt / eluliselt esitada? - Mare Räis, Viimsi kool, õppejuht

Ühiskonnaõpetuse sidumine rahatarkusega (Maksutarkuse õppefilmi näite varal) – Andre Talu, LVRKK II kursuse tudeng ja ettevõtliku noorena varakult ettevõtlusega laustanu.


 

Koolituse organiseerijad

Janika Lüüs-Likk, Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist

Indrek Riigor, EAÜS-i esindaja “Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamise programmi” rakenduskomisjonis

 

Rahandusministeeriumi eestvedamisel töötati välja “Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamise programm aastateks 2013–2020”, mida koostöös partneritega avalikust- ja erasektorist ellu viiakse.