10. veebruaril toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi elektrooniline eelvoor.

Eelvooru tulemused: link

Lõppvooru kutsutud: link

 

Lõppvoor toimub 25. märtsil Tartus.

Lõppvooru teemad on samad, mis eelvoorus, kuid teadmiste kontrollimiseks kasutatakse traditsioonilist paberil küsimustele vastamist. Lõppvooru küsimusi aitavad koostada Tartu Ülikooli vastava valdkonnaga seotud inimesed. Aega on küsimustele vastamiseks põhikooli astmes 60 ja gümnaasiumiastmes 90 minutit.

Olümpiaadi teemad 2016/2017:

Põhikool:

1) kodanikuühiskond

2) meedia ja teave

3) Eesti rahandus ja riigieelarve

4) Eesti Kaitsevägi

 

Gümnaasium:

1) demokraatia

2) regionaalpoliitika Eestis

3) energiamajandus

4) 2016. a presidendivalimised USAs