Teated

Selgusid XXV ÜLERIIGILISE AJALOO-OLÜMPIAADI 2016 tulemused

Vaata tulemusi siit

 

 

 

 

Lõppvoor toimub 23. märtsil 2016 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis ja koosnev kahest osast. Esimeses voorus vastatakse faktiküsimustele, teises voorus kirjutatakse essee (arutlus). Pärast võistlustööde kirjutamist on osalejatel võimalus kuulata ettekandeid Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi koolituspäeval. Olümpiaadi tulemused avaldatakse nimeliselt teaduskooli kodulehel ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel. Lõppvooru kutsututelt oodatakse kinnitust lõppvoorus osalemise kohta hiljemalt 13. märtsiks. Põhikooli õpilastel palutakse lisada, kas nad kirjutavad töö eesti või vene keeles, gümnaasiumiõpilastel palutakse lisada nende klass.

Vaata kutsutute nimekirja

23. jaanuaril toimus Tartus järjekordne EAÜS-i metoodiliste materjalide võistluse pidulik lõpetamine ja parimate tööde autasustamine. Kokkuvõtte žürii tööst (Mare Oja, Anu Raudsepp, Maaja Nagel) tegi Mare Oja ning oma võidutööd tutvustas Tiiu Kreegipuu.

Parimad tööd olid:

1. kategooria - ühe teema, kursuse või klassi terviklik õppematerjal

Grete Rohi, Viimsi Keskkool
"II-IV kooliastme ühiskonnaõpetuse tööraamat riigiportaalide kasutamisest"

2. kategooria - e-õppematerjalid

Tiiu Kreegipuu, Hugo Treffneri Gümnaasium
"Kultuurilooline Tartu 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses"

3. kategooria - õppemängud

Kristiina Vaikmets, Tallinna Heleni Kool
"Ajalooalane lauamäng 6. klassile teemal vanaaeg"

4. kategooria - ainetevaheline lõiming

Ilje Piir, Kristjan Vällik, Tartu Herbert Masingu Kool
"Sõjalt rahule"

5. kategooria - ühe metoodika tutvustamine

Julia Smirnova, Kohtla-Järve Maleva Põhikool
Svetlana Toots, Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Olga Mesilane, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium
Margarita Dubrova, Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool
Vadim Guskov, Kohtla-Järve Tammiku Põhikool Õppeprojekt
„Heade Tegude Marathon“

Aitäh žüriile ja kõigile osavõtjatele!

Riina Voltri ja Terje Hallik

Tallinna Reaalkoolis 21. novembril 2015. a

Lugupeetud õpetajad! EAÜS koostöös Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi ja Akadeemilise Ajalooseltsiga ootab teid 21.11.2015 seltsi traditsioonilisele sügiskonverentsile „Aeg on raha!“.

Konverents toimub 21. novembril 2015. a Tallinna Reaalkoolis (Estonia pst 6) kell 09.30.- 16.00.

Ürituse kava

Konverentsi esimene pool on pühendatud rahatarkuse, täpsemalt investeerimisoskuse kujundamisele humanitaarse ellusuhtumisega inimestele. Eesmärk on õppida oma raha võimalikult väikeste riskide ja suure kasumiga kasvatama ning vastavaid teadmisi ka õpilastele edasi andma.

Konverentsi teine pool arutleb inimkonna materiaalsete huvide üle minevikus, meie esivanemate hauapanuste ja raha ajaloo kaudu. Millesse ja miks investeerisid meie eelkäijad?

Päeva lõpuks peaks meie kõigi jaoks olema palju selgem, kust on pärit meie materiaalsed huvid, kuidas tegeleda oma materiaalsete soovidega täna ning kuidas õpetada tulevikus toimetulekut oma õpilastele. Konverentsi täpsema kava avaldame edaspidi.

Registreerimisvorm

Osalema oodatakse üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaid, õpetajakoolituse ajaloo eriala üliõpilasi, samuti teiste ainete õpetajaid.  Töid oodatakse viies erinevas kategoorias:

  1. Teema, kursuse või klassi kompaktsed õppematerjalid, nt töövihik, õpik, õpetajaraamat, kontrolltööde kogumik;
  2. E-õppematerjalid või smart-tahvlile koostatud ülesanded;
  3. Õppemängud, nii elektroonilises kui traditsioonilises vormis;
  4. Lõiming teiste ainetega, läbivate teemadega, üldpädevustega. Kindlasti on oluline näidata, kuidas kasutatakse konkreetse ainekava teema õppimiseks.
  5. Ühe metoodika tutvustamised, nt projekt, allikatöö, funktsionaalse kirjaoskusse arendamine, auviste kasutamine, ERR-i arhiivis jm oleva ainese kasutamine koos tööülesannetega jne. jne.

Parimatele rahalised auhinnad!

Tööd saata aadressil: Terje Hallik, Tedre 14, Tartu 50404. Tööde postitamise viimane kuupäev on 10. november 2015.

Tutvu lisadega:

Seltsi liikmemaks – 10 eurot (pensionärile ja lapsehoolduspuhkusel viibijale 5 eurot) – tuleb tasuda 12. märtsiks 2015 seltsi arveldusarvele:

Arveldusarve nimi: Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts

Pank: SEB Pank

Arveldusarve nr: EE201010220003655015

Selgitusse palun kindlasti märkida: piirkond, kool ja aasta, mille eest liikmemaksu tasute.

 

 

Aastakoosolek toimub Tartus Miina Härma Gümnaasiumis (J. Tõnissoni 3) 18. märtsil 2015. a kell 10.15-17.00. Samal ajal toimub MHG-s IV üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvoor (vt eraldi infot). Aastakoosoleku raames toimub ka finantskirjaoskuse alane koolitus õpetajatele (vt eraldi infot).

Palun registreeri oma osavõtt SIIN: http://tinyurl.com/aastakoosolek.

Kõigi seltsi liikmete osavõtt on tungivalt vajalik!

Kes ei saa osaleda, palun kindasti delegeerida oma hääl seltsi liikmele, kes tuleb koosolekule (võtab kõik delegeeritud hääled väljaprindituna kaasa).

Hääle delegeerimise avaldus on leitav SIIN.

Päevakava