Teated


Tere esimest oktoobrit!

Lõpuks ometi on suur rõõm teada anda, et Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid kuulutas täna välja 20. õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistluse teemal "Vabadus". Kutsume kõiki, nii EAÜS-i liikmeid, kui ka mistahes teisi õpetajaid, kes leiavad sellest üleskutsest inspiratsiooni, juhendama ja motiveerima õpilasi sellel teemal kirjutama ning uurimistööde võistlusel osalema. Tulgu sellest meie kõigi väärikas kingitus nii Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsile, kes tähistab sel aastal oma 25. juubelit kui ka võistlusele endale teise kümnendi täitumise puhul.

Allpool saate lugeda Presidendi Kantselei pressiteadet ja juhendit, mis saavad õige pea üles ka seltsi kodulehele!

Julget pealehakkamist ja energiat soovides
Karolina Antons ja Evelin Tiiter

 

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI
PRESSITEADE
1. oktoober 2018

 

Vabariigi President kuulutas välja 20. ajalooalaste uurimistööde võistluse

President Kersti Kaljulaid kuulutas täna välja 20. kooliõpilastele suunatud ajalooalaste uurimistööde võistluse, mille teemaks on seekord "Vabadus". Võistlusele oodatakse töid, mis on pühendatud vabadusele, näiteks muistsele vabadusele, eestlaste vabastamisele pärisorjusest, Eesti riigi tekkele või taasvabanemisele. Kuna võistluse teemaks on vabadus, siis on õpilastele antud ka vabateema ehk vabadus uurida seda, mida hing ihkab.

Oma kevadises uurimistööde võistluse lõpukõnes juhtis president Kaljulaid tähelepanu sellele, et ajalugu ei saa kunagi otsa, seda tekib aina juurde ning erinevalt näiteks matemaatikast on oma ajalugu meil kõigil. „Ajalugu pole võimalik selgeks, ära õppida. Ja samas – juba esimesel päeval arhiivis on võimalik algajal ajaloouurijal avastada sealt midagi, mida keegi veel pole avastanud," ütles riigipea ning lisas, et tal on hea meel et sellest konkursist endast on kujunenud juba arvestatava ajalooga traditsioon.

Vabariigi President on juba 20. korda toimuva konkursi patroon. Konkursi eesmärk on süvendada noortes huvi ajaloo vastu ning märgata seoseid mineviku ja oleviku vahel. Konkursil osalemiseks on määratud vanuseastmed: põhikool (5.–9. klass) ning gümnaasium (10.–12. klass) ja kutsekoolid. Uurimistööde esitajate vanuseline ülempiir on 21 aastat.

Konkurssi korraldab Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts ning seda toetavad Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu ning Haridus- ja Teadusministeerium. Sel aastal jagab Eesti Mälu Instituut kolm eripreemiat töödele, mille sisu on seotud Eesti riigi ja inimeste vabaduse hävitamisega Nõukogude Liidu okupatsiooni tulemusena ja/või vabadusvõitlusega XX sajandil Eestis.

Uurimistöid hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad mitmete teadusasutuste esindajad. Hinnatakse uurimistöö originaalsust, allikate kasutamise ja üldistamise oskust ning tööde vastavust teemale.

Uurimistööde saatmise viimane kuupäev on 1. aprill 2019. Konkursi tingimustega on võimalik tutvuda Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel www.eays.edu.ee.

 

Vabariigi Presidendi Kantselei
kommunikatsiooniosakond

Tutvu juhendiga siin

 

AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETAJATE SELTSI

SUVEKOOL VALGAMAAL

14.–16.08.2018

 

Suvekooli märksõnad on militaarne ja müstiline, iidne ja moodne, rahvuslik ja (balti)saksalik Valgamaa näitel. Tähelepanu pööratakse õuesõppemeetoditele.

 

Suvekool algab Otepääl teisipäeval, 14. augustil 2018. Tartust on võimalik tulla ühistranspordiga, Eesti NATO Ühingu suvekoolis osalejad saavad tulla Pühajärvelt bussiga või jalgsi.

13.30–14.30 saabumine, registreerumine Otepää Gümnaasiumis (Koolitare 5, www.nuustaku.edu.ee), majutumine Otepää Gümnaasiumi ühiselamus ja Tehvandi hotellis.

13.30–14.30 lõuna neile, kes Eesti NATO Ühingu suvekoolis ei osale. Tervituskohv kõigile.

14.30 suvekooli avamine, tervitused, ülevaade piirkonna arengust

15.00–16.30 ajaloo visualiseerimisest filmikunsti vahenditega kõneleb ning vastab küsimustele Raimo Jõerand (teiste hulgas filmide „Rodeo“ ja „Sinimäed“ autor, valmiva vabamüürlaste liikumist käsitleva filmi autor)

16.30–16.50 rahvusvahelisest ajarännakute konverentsist Tartus ja ajarännakust aastasse 1869 (mõlemad toimuvad 2019. aastal) räägib Pille Rohtla

16.50–17.00 kosutusamps

17.00-19.00 jalgsiekskursioon (ühes grupis) Otepääl Ain Mäesalu juhtimisel, peatähelepanu Otepää linnamäel ning selle tähendusel Eesti muinasajal ja hiljem, muuhulgas tuleb juttu Otepää püssist. Vajalik ilmastikule vastav riietus, eriti jalanõud.

19.30–22.00 pidulik õhtusöök Ugandi Restos (vaatega Otepää linnamäele), mälumäng Valgamaa kohta (sh kultuuriloolise õppematerjali põhjal).

 

  1. august

7.30–8.00 hommikusöök Otepää Gümnaasiumis ja Tehvandi hotellis.

8.00 sõidame välja Otepää Gümnaasiumi eest, suundume Valka

9.00-12.30 kahes grupis ekskursioon Valga Isamaalise Kaitse Püsiekspositsioonil, järgneb sõit veoauto kastis Sooru lahinguväljale (veoautoga mitte sõita soovijatele bussiga), kus toimub militaarse õuesõppe tutvustus, töö gruppides

12.30–13.00 sõdurisupp

13.00–13.40 sõit bussiga Taageperra

13.45–14.45 ekskursioon kahes grupis Taagepera lossis

14.50–15.50 sõit läbi Helme ja Tõrva Otepääle

16.00–16.15 väike suupiste Otepää Gümnaasiumi aulas

16.15–18.00 vestlusring Eesti Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi osavõtul ajalooõpetuse rollist ühiskonnas

18.00–18.30 õhtusöök Otepää Gümnaasiumis

18.45–19.00 jalutuskäik Otepää kirikumõisa

19.00–20.00 ekskursioon Otepää kirikumõisas – külastame kirikuõpetaja Marko Tiirmaa juhtimisel pastoraati, kus Otepää kirikuõpetajana elas ja rahvuslikke seltse juhtis Jakob Hurt ning kus 1884. aastal Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge lipp õnnistati. Pastoraadis asuvad liputuba ja J. Hurda tuba. Talvekirik. Suundume Otepää Maarja kirikusse. Kiriku ajaloo ja kunsti tutvustus M. Tiirmaalt ja Tiina-Mall Kreemilt.

20.30–21.30 Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud kontsertetendus – esinevad Merilin Kirbits ja Margit Tali

21.30 – soovijatel võimalus jalutada Otepää kalmistutel Heivi Truu eestvedamisel

 

  1. august

8.00–8.30 hommikusöök Otepää Gümnaasiumis ja Tehvandi hotellis

8.30–10.30 esinevad väliskülalised

10.30–10.45 kohvipaus

10.45–13.00 seltsi tegemised, arutelu, sõnavõtud

13.00–14.00 lõuna

 

Otepäält Tartusse liiguvad liinibussid kell 14.10 ja 15.30.

 

 

 

Programmis võib toimuda muudatusi.

 

24. märtsil 2018 toimub Tartus Miina Härma Gümnaasiumis EAÜSi üldkoosolek

Ajakava

10:00-10:45 - tervituskohv ja tänulaud nii õpilastele kui õpetajatele. Hommikukohviga paralleelselt kõneleb klassiruumis Karl Jaago noortepärimuse kogumisaktsioonist ja Kristiina Punga humanitaarainete õpilaskonverentsist.
10:45-10:55 - õpilaste ja õpetajate tervitamine kooli aulas.

11:00-14:00 8. klassi ajaloo-olümpiaad
11:00-15:00 9.-12. klassi ajaloo-olümpiaad
8. klassi õpilastel on aega kokku 3 tundi ja 9.-12. klassi õpilastel kokku 4 tundi. Vaheaega ei tehta. Töö kahe osa järjekorra valib õpilane ise. 8. klassi arutlus annab kuni 15 punkti, faktiküsimused 45 punkti. 9. klassi õpilastel arutlus 25 punkti (hindamisjuhendi 15 punkti teisendatakse 25 punktiks). 75 punkti eest on 9. klassil faktiküsimusi. Gümnaasiumis punktisummad 25+75. Arutluse pikkus kõigil 1-2 lehekülge, juhendid TÜ teaduskooli kodulehel.

11:00-11:30 Peeter Järvelaid
11:30-11:50 Muinsuskaitseamet tutvustab pärandiaastaga seotud konkurssi õpilastele
11:50-12:00 tänamine: elutööpreemia üleandmine
12:00-13:15 seltsi esimehe ja juhatuse liikmete ülevaade seltsi tegevusest 2017. aastal
13:15-14:00 Ajarännak 1918 kokkuvõte

14:00-14:45 õpetajate ja 8. klassi õpilaste lõuna
15:00 9.-12. klassi õpilaste lõuna
14:45-15:15 suvekool Valgamaal 14.08.-16.08.2018, uurimistööde võistlus, sügiskonverents (toimub Tallinnas 10.11.2018) 

15:15-16:30 Ago Pajur, loengust saavad osa võtta ka olümpiaadile tulnud õpilased

16:30-17:00 olümpiaadil osalenud õpilaste ja õpetajate tänamine

Registreerimisvorm: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqjU3It_iRFlBhPCHXsmQYF9lQAZoG3wvRD_p8m5B00y1o2Q/viewform

Hääle delegeerimise volitus: https://drive.google.com/open?id=1JbRHktn0wX_PQ-Zvz7TaUwAatSfjVe4l

15. märtsiks 2018 palume kõigil osalejatel enda tulek registeerida. Sellest tulenevalt tellime toitlustuse, lõuna saame tagada üksnes neile seltsi liikmetele, kes on end 15. märtsiks registreerinud.