uurimistood-taust
13. mail toimus Tartus 23. ajalooalaste uurimistööde võistluse lõpetamine!

Seltsist

EAÜSi eesmärk on ühendada ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaid, et tugevneks erialane koostöö ning et jätkuks ajaloo ja kultuuripärandi uurimine ja säilitamine. Samuti osaleb EAÜS Eesti haridusprobleemide lahendamisel ning tegeleb ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse seotu populariseerimisega. Selts korraldab mitmeid erialaseid konverentse, kongresse, kursusi, seminare ning võistlusi tagades seega seltsi liikmetele enesetäiendamise võimalusi nii Eestis kui välimaal.
EAÜSi asutamine toimus neljas etapis. Kaks entusiasti – Hillar Nahkmann ja Sulev Valdmaa – tulid ideele 1991. a augustis. Seltsi asutamise idee jäi küpsema ja mõtlemisaega kulus ka. Tallinnas esimesel koosolekul oli rahvast vähevõitu. Ka seltsi nimi pidi vastama põhikoosseisule. Paljud kuulusid juba muudesse seltsidesse ja ühendustesse. Paralleelne eeltöö tehti Lepaninas 1993. a augustis, kus algatusrühmas oli 41 inimest. Üks õpetajate grupp tegutses Tallinnas, sidemed kaasamõtlejatega ulatusid Saaremaale. Saarlased jõudsid mandrile koosolekule kiiremini kui osa mandrirahvast. Esimesel koosolekul saadi üsna palju rahvast kokku, aga midagi jäi ikka puudu. Vormi ja põhikirja oli vaja. 1. novembril 1993. a sai selts 138 kohalolijaga asutatud. Rahvusvaheline koostöö aitas nii mõneski osas: tõi uusi suhteid, kogemuste vahetamisi, ühiseid üritusi ja konkursse. Sellist toetust oli väga vaja. Vaevalt aasta vanem EUROCLIO võttis meid kohe oma tiiva alla.
Teksti koostas Luise Õuna (seltsi asutajaliige).
EAÜS korraldab erinevaid üritusi, koosolekuid, väljasõite ja ekskursioone. Tule võta osa!

9. septembril 2019 algatas Vabariigi Valitsus seaduseelnõu „Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE“. Meie, allakirjutanud, väljendame rahulolematust nimetatud seaduseelnõu valmimise viisi üle ning oleme algatatud eelnõu suhtes järgneval seisukohal.

Tänase Eesti suurim haridusvaldkonna probleem on tohutu õpetajate põud. See on reaalne ja ülimalt tõsine probleem ning selle lahendamisega oleks tulnud alustada juba aastate eest.

15. veebruaril 2020 toimus Paides Õpetajate Ühenduste Koostöökoja Mõttekoja kohtumine, kus arutleti Haridus- ja Teadusministeeriumiga strateegilise partnerluse lepingu sõlmimise üle. Leping eeldab aga kokkulepet hea kaasamise tavade osas.

Astu liikmeks!

Hea Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga liituda soovija!

 

Liitumiseks tegutse järgnevalt:

  1. Lae alla ning täida allolev avalduse vorm.
  2. Digiallkirjasta avaldus ning saada aadressile eaysjuhatus@gmail.com
  3. Tasu liitumistasu 2 eurot ja esimese aasta liikmemaks 15 eurot.
    • Arve number: EE201010220003655015
    • Saaja nimi: Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts
    • Pank: SEB

Pärast oma avalduse saatmist saate selle kohta kinnitava e-kirja.

 

Vaata, kuidas kajastatakse Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi meedias ning tutvu meie infokirjaga!