Osavõtjad ja voorud

2017/2018. õppeaastal viiakse ajaloo-olümpiaad läbi kahes voorus. I – voor toimub 10. veebruaril 2018 maakonnakeskustes ja II voor toimub 24. märtsil Tartus.

Olümpiaadi piirkondlikus voorus osalevad VI – XII klasside õpilased nii eesti kui vene õppekeelega koolidest. Piirkondlikku vooru pääseb õpilane omakorda koolivoorust. Põhikooli astmes (VI – IX klass) viiakse nii piirkondlik kui ka vabariiklik voor läbi ka vene keeles. Gümnasistid võivad vajadusel kasutada sõnaraamatut. Üleriigilises voorus osalevad õpilased VIII – XII klassini. Võistlema kutsutakse iga piirkonna võitja, kui ta on saanud vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast ja lisaks parimate tulemustega õpilased punktiarvestuse alusel, kokku 30 õpilast igast vanuserühmast, s.o VIII – XII klassist.

Olümpiaadi lõppvooru kohtade jaotus põhikoolis:

1.-2. Harjumaa
3.-4. Ida-Virumaa
5. Jõgevamaa
6. Järvamaa
7.-8. Lääne-Virumaa
9. Läänemaa + Hiiumaa
10. Põlvamaa
11.-12. Pärnumaa
13. Raplamaa
14. Saaremaa
15.-19. Tallinn
20.-21. Tartu
22. Tartumaa
23. Valgamaa
24. Viljandimaa
25. Võrumaa

Olümpiaadi lõppvooru kohtade jaotus gümnaasiumis:

 1. Harjumaa
  2.-3. Ida-Virumaa
  4. Jõgevamaa
  5. Järvamaa
  6.-7. Lääne-Virumaa
  8. Läänemaa + Hiiumaa
  9.-10. Pärnumaa
  11. Raplamaa
  12. Saaremaa
  13.-17. Tallinn
  18.-21. Tartu
  22. Tartumaa
  23.-24. Valgamaa + Viljandimaa
  25. Võrumaa + Põlvamaa

Piirkondlik voor algab 10. veebruaril 2018 kell 10.00. Olümpiaaditöö kirjutamise aeg on VI – VIII klassis 90 minutit ja töö eest on võimalik saada maksimaalselt 60 punkti. IX – XII klassi õpilaste töö kirjutamise aeg on 120 minutit ja töö eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti.

Žürii liikmed valmistavad ette iga teema kohta märksõnad ning kirjanduse nimekirja, mis avaldatakse õppeaasta alguses. Põhikoolis on olümpiaadiks kasutatava kirjandus maht kuni 200 ja gümnaasiumis kuni 300 lehekülge.

Piirkondliku vooru ülesandeid kontrollib ja hindab piirkondlik komisjon. Palume saata oma piirkonna võitjate (kes on saanud enam kui 60% võimalikest punktidest) ja iga vanuserühma (klassi) tulemuste protokoll 20. veebruariks Heli Kirsile e-posti aadressil: heli.kirsi@gmail.com

Kui piirkonna parimate väljaselgitamisel ei suudeta kohapeal kokku leppida, palume võrdsete punktidega tööd saata hindamiseks olümpiaadi komisjonile aadressil: Heli Kirsi, Rakvere Gümnaasium, Vabaduse 1, Rakvere 44316 või tuua isiklikult kohale samal aadressil.

Komisjon avalikustab lõppvooru kutsutute nimed 28. veebruariks. Nimekiri pannakse üles Tartu Ülikooli Teaduskooli ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi koduleheküljele. Kinnitust lõppvooru kutsutute osalemise kohta ootame 13. märtsiks. Kui maakonna parim osalemisest loobub, siis täidetakse tema koht üleriikliku paremusjärjestuse alusel.

24. märtsil 2018 toimub Tartus olümpiaadi üleriigiline voor. Esimeses voorus kirjutatakse essee (arutlus), teises vastatakse olümpiaadiküsimustele. Pärast võistlustööde kirjutamist on osalejatel võimalus kuulata ettekandeid Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi koolituspäeval. Olümpiaadi tulemused avaldatakse nimeliselt teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel www.eays.edu.ee.

Olümpiaadi teemad

Põhikool:

6. klass – Vanad Idamaad: Egiptus, Mesopotaamia, India, Hiina
7. klass – Keskaegne linn
8. klass – Reformatsioon
9. klass – Esimene maailmasõda ja selle pärand

Gümnaasium:

Lähiajalugu ja Eesti ajalugu – Eesti 1917-1945
Üldajalugu ja Eesti ajalugu – Reformatsioon ja vastureformatsioon L
ähiajalugu ja Eesti ajalugu – Esimene maailmasõda ja selle pärand

Olümpiaadi žürii liikmed

Põhikool:

 1. Kristiina Vaikmets (Tallinna Heleni Kool; Mäepealse Erakool),
 2. Kalle Lõuna ja Karl Hein (Läänemaa Ühisgümnaasium),
 3. Kätlin Mirka ja Liivi Vislapuu (Viljandi Gümnaasium), ∞ Aive Küng (Sillamäe Gümnaasium).

Gümnaasium:

 1. Helle Ruusmaa ja Katre Rünk (Võru Kreutzwaldi Kool),
 2. Mihkel Kõrbe ( Kadrioru Saksa Gümnaasium),
 3. Indrek Riigor (Rakvere Eragümnaasium).

Lõppvooru tööd koostavad Tartu Ülikooli õppejõud koos üliõpilastega.

Tõlgete eest vastutab Veronika Kim (Tartu Annelinna Gümnaasium).