Hea ajaloo-olümpiaadi lõppvooru kutsutud õpilane, head juhendajad!

Toetutes 12. märtsil 2020 avaldatud Haridus- ja Teadusminiseetrumi seisukohale 21. märtsil 2020 kavandatud ajaloo-olümpiaadi ei toimu. Hetkel on Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi seisukoht, et lükkame olümpiaadi lõppvooru edasi. Anname teile lõppvooru toimumisest esimesel võimalusel teada.

Küsimuste korral võtke ühendust järgnevate isikutega:

komisjoni esimees: Kalle Lõuna kallelouna@gmail.com

seltsi esimees: Madis Somelar madissomelar@gmail.com

XXVII ajaloo-olümpiaad 2019/2020

XXVII üleriigilist ajaloo-olümpiaadi korraldab Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts koostöös Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi, Tartu Ülikooli Teaduskooli ning kohalike omavalitsuste või omavalitsusliitudega. Olümpiaadi läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Ajaloo-olümpiaadi üleriigiline piirkonnavoor toimub 8. veebruaril 2020 maakonnakeskustes.

Lõppvoor

Ajaloo-olümpiaadi lõppvoor toimub  21. märtsil 2020 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis.

Lõppvooru kutsutakse võistlema iga piirkonna parimad vastavalt eraldatud kohtade jaotusele, tingimusel, et õpilane on saanud vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast. Lisaks pääsevad lõppvooru vähemalt kuus õpilast üleriigiliselt moodustunud pingerea alusel eraldi VIII ja IX klassist ja kolmest gümnaasiumi teemarühmast.

Lõppvoorus tuleb olümpiaaditöö sooritada samal teemal kui piirkonnavooruski. Põhikooli vene õppekeelega koolide õpilaste olümpiaaditööd tõlgitakse vene keelde, gümnaasiumiastme tööd on ainult eestikeelsed. Eesti keelt emakeelena mitterääkivatel õpilastel on lubatud kasutada eestikeelse olümpiaaditöö paremaks mõistmiseks sõnaraamatut, kuid selle vajadusest tuleb korraldajat eelnevalt teavitada. Lõppvooru olümpiaaditööd koostavad Tartu Ülikooli õppejõud ja üliõpilased PhD Andres Andreseni juhtimisel. Lõppvooruks olümpiaadi teemad, märksõnad ja kirjanduse loend ei muutu ning olümpiaaditööd koostatakse nende alusel. Samuti ei muutu olümpiaaditöö maht ja selle lahendamise aeg. Lõppvoorus arutluse osa puudub.

Juhul kui õpilane loobub lõppvoorus osalemisest,  palume sellest teatada hiljemalt 9. märtsiks 2020 aadressil kallelouna@gmail.com. Sellisel juhul pakume osalemisvõimalust pingereas järgmistele õpilastele. Lõppvoorus osalevate õpilaste korrigeeritud nimekiri avalikustatakse hiljemalt 13. märtsil 2020 Tartu Ülikooli Teaduskooli ja Eesti Ajalooja Ühiskonnaõpetajate Seltsi veebilehtedel. Pingereas vabanevast kohast teatatakse asjaosalistele eraldi e-kirjaga esimesel võimalusel, ent mitte hiljem kui 13. märtsil. Tänase seisuga tagab 8. klassis koha lõppvooru 54 punkti, 9. klassis 76 punkti, gümnaasiumi astme üldajaloo teemas 50 punkti, Eesti ajaloos 86 punkti ja lähiajaloos 83 punkti.

 

Austusega

Kalle Lõuna

Ajaloo-olümpiaadi žürii esimees

Tegemist on täpsustatud nimekirjaga.

Piirkonnavooru olümpiaaditööd ja hindamisjuhendid

6. klass

Seitse maailmaimet

7. klass

Viikingid

9. klass

Vabadussõda

Gümnaasium

II maailmasõda