Uurimistööde võistluse koordinaatorite avaldus

Tere esimest oktoobrit!

Lõpuks ometi on suur rõõm teada anda, et Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid kuulutas täna välja 20. õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistluse teemal “Vabadus”. Kutsume kõiki, nii EAÜS-i liikmeid, kui ka mistahes teisi õpetajaid, kes leiavad sellest üleskutsest inspiratsiooni, juhendama ja motiveerima õpilasi sellel teemal kirjutama ning uurimistööde võistlusel osalema. Tulgu sellest meie kõigi väärikas kingitus nii Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsile, kes tähistab sel aastal oma 25. juubelit kui ka võistlusele endale teise kümnendi täitumise puhul.

Allpool saate lugeda Presidendi Kantselei pressiteadet ja juhendit, mis saavad õige pea üles ka seltsi kodulehele!

Julget pealehakkamist ja energiat soovides
Karolina Antons ja Evelin Tiiter

 

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI PRESSITEADE

1. oktoober 2018

President Kersti Kaljulaid kuulutas täna välja 20. kooliõpilastele suunatud ajalooalaste uurimistööde võistluse, mille teemaks on seekord “Vabadus”. Võistlusele oodatakse töid, mis on pühendatud vabadusele, näiteks muistsele vabadusele, eestlaste vabastamisele pärisorjusest, Eesti riigi tekkele või taasvabanemisele. Kuna võistluse teemaks on vabadus, siis on õpilastele antud ka vabateema ehk vabadus uurida seda, mida hing ihkab.

Oma kevadises uurimistööde võistluse lõpukõnes juhtis president Kaljulaid tähelepanu sellele, et ajalugu ei saa kunagi otsa, seda tekib aina juurde ning erinevalt näiteks matemaatikast on oma ajalugu meil kõigil. „Ajalugu pole võimalik selgeks, ära õppida. Ja samas – juba esimesel päeval arhiivis on võimalik algajal ajaloouurijal avastada sealt midagi, mida keegi veel pole avastanud,” ütles riigipea ning lisas, et tal on hea meel et sellest konkursist endast on kujunenud juba arvestatava ajalooga traditsioon.

Vabariigi President on juba 20. korda toimuva konkursi patroon. Konkursi eesmärk on süvendada noortes huvi ajaloo vastu ning märgata seoseid mineviku ja oleviku vahel. Konkursil osalemiseks on määratud vanuseastmed: põhikool (5.–9. klass) ning gümnaasium (10.–12. klass) ja kutsekoolid. Uurimistööde esitajate vanuseline ülempiir on 21 aastat.

Konkurssi korraldab Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts ning seda toetavad Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu ning Haridus- ja Teadusministeerium. Sel aastal jagab Eesti Mälu Instituut kolm eripreemiat töödele, mille sisu on seotud Eesti riigi ja inimeste vabaduse hävitamisega Nõukogude Liidu okupatsiooni tulemusena ja/või vabadusvõitlusega XX sajandil Eestis.

Uurimistöid hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad mitmete teadusasutuste esindajad. Hinnatakse uurimistöö originaalsust, allikate kasutamise ja üldistamise oskust ning tööde vastavust teemale.

Uurimistööde saatmise viimane kuupäev on 1. aprill 2019. Konkursi tingimustega on võimalik tutvuda Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel www.eays.edu.ee.

 

Vabariigi Presidendi Kantselei
kommunikatsiooniosakond

 
23. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldatav
õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlus
Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele 2021/2022. õppeaastal

 

Aeg möödub, inimesed kaovad, kohad jäävad. Selline see elu kord juba on. Aega võib ju proovida tagasi keerata vanas majas või muuseumis. Ajahetke võib isegi fotole jäädvustada, aga tegelikult saab olevikust minevik enne kui sellest arugi oled saanud. Inimeste eluiga on aastasadade jooksul kõvasti tõusnud, aga kuhugi pole kadunud sõjad ja laastavad taudid ning isegi miljonär ei saa endale igavest elu osta. Planeet Maa on õnneks veel alles. Kohad sellel aga muutuvad. Ühel ajahetkel kasvab seal mets, siis kõrgub linn ja pole välistatud, et ühel kurval aastasajal laiub kõrb. Muutuvad piirid, vahetuvad valitsejad ja kohtade nimed. Nii on. Aeg, inimesed ja kohad moodustavad omavahelises kombinatsioonis lehekülje ajaraamatus. Ühe hetke kohta saab kirjutada lõputu arvu lehekülgi, sest erinevate inimeste jaoks võivad need ajad olla sootuks teistsugused. Üks on aga kindel – aeg ja koht panevad sellele loole oma pitseri. Aja märgid dikteerivad loo tooni. Paratamatult oleme me kõik oma ajastu kuningad ja ohvrid, sest ajastu voolule vastu seista käib meil üle jõu. Kui keskajal dikteeris muusika kirik, siis tänapäeval teevad seda pandeemiad, kliima ja riigikord. Nii ka lihtsalt on. Aga nüüd tuled mängu Sina. Ajalooõpikud kipuvad paratamatult üldistama, sest ajaloolased ei jõua kõike uurida ning seetõttu läheb palju lehekülgi ajaraamatus kaduma. Sina oled noor ja kirglik ning loodetavasti aitavad need omadused Sul kinni püüda väärtuslikud lood jäädvustamaks just neid hetki, inimesi ja kohti, mis muidu kaoksid ajaloo musta auku.

Selleaastane teema on „AJA MÄRGID – AEG, KOHT, INIMENE”