XIV Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlus Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele 2012/2013. õppeaastal

 

Teema: Eesti tee demokraatiale

Eesmärgid

 1. Rahvuslike väärtuste mõtestamine, põlvkondadevahelise sideme ja järjepidevuse hoidmine.
 2. Õpilaste ajaloohuvi süvendamine ja silmaringi avardamine.
 3. Õpilaste iseseisva uurimistöö oskuste arendamine.

Ajakava

 1. 12. mail 2012 – võistluse teema väljakuulutamine EV presidendi poolt, info ajakirjanduses ja infovoldikute levitamine seltsi maakondlikes organisatsioonides, koolides, ainepäevadel.
 2. Mai 2012–1.aprill 2013 – uurimistööde kirjutamine.
 3. September 2012 – koolituspäev osalejatele ja juhendajatele.
 4. 1. aprill 2013–1. mai 2013 – võistlustööde hindamine.
 5. Mai 2013 – kokkuvõtete tegemine ja lõppkonverents Tartus.

Osavõtutingimused

Võistlus toimub kahes vanuseastmes:

 1. põhikool (7. – 9. klass)
 2. gümnaasium (10. – 12. klass) ja kutsekoolid

Uurimistöö tuleb esitada trükituna paberil A4 ja tähesuurus 12. Põhikooli uurimistöö maht on min. 15 lk. teksti + lisad, gümnaasiumi uurimistöö 20 lk. + lisad. Mõlema vanusegrupi uurimistöö teksti maksimumpikkus on 50 lk. Lisad on skeemid, tabelid, fotokoopiad, küsitluslehed, video- või helikassett, CD või muu infokandja.

Uurimistöö tuleb saata hindamiskomisjonile pealkirjastatult ja märksõnaga varustatult. Tiitellehel on töö pealkiri, märge pk või g ja märksõna. Töö juurde lisatakse suletud ümbrik, millel on samuti märge pk või g ja märksõna, ümbrikus aga andmed töö autorite ja juhendajate kohta.

 

Tööd saata aadressil

TIIU OJALA Kaare 12, Võru 65605

Tööde postitamise viimane kuupäev on 1. aprill 2013.

 

Hindamine

Töid hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad erinevate teadusasutuste ja organisatsioonide esindajad. Žürii esitab parimad tööd autasustamiseks ja soovitab need avaldada. Individuaal – ja grupitööde hindamisalused on ühtsed.

Žürii oma otsuseid ei kommenteeri.

 

Hindamisel arvestatakse:

 1. uurimistöö peab olema ajalooalane;
 2. leidlikkust ja originaalsust teema valikul ja avamisel; allikmaterjali originaalsust (avaldamata materjal);
 3. allikate mitmekesisust ja usaldusväärsust;
 4. materjali sidumise, üldistuste tegemise ning võrdlemise oskust;
 5. illustreeriva materjali põhjendatust;
 6. kasutatud allikate täpset loetelu;
 7. töö ülesehitust ja vormistust;
 8. referaate ega kroonikaid ei arvestata uurimistöödena.

 

Autasustamine

Žürii määrab mõlemas vanuseastmes 3 peapreemiat:

I auhind 200 eurot

II auhind 175 eurot

III auhind 150 eurot

Parimate tööde juhendajatele on preemia 100 eurot. Žürii jätab endale õiguse auhinnafond vajadusel ümber jagada, lisaks võib zürii määrata eriauhindu.

Kõik osavõtjad saavad tänukirja.

Parimad uurimistööde autorid saavad võimaluse osaleda rahvusvahelistes noortelaagrites.

Võistlus on võrdsustatud olümpiaadidega. Käesoleval võistlusel I-III koha saavutanud abiturientidel on võimalus konkursiväliselt astuda Tartu Ülikooli vabalt valitud erialale.

 

Võistlust toetavad:

SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

Eesti Vabariigi Haridus-ja Teadusministeerium

 

Uurimistööde võistluse korraldustoimkond

Erki Holmberg (Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei)

Irene Käosaar (Eesti Vabariigi Haridus jaTeadusministeerium)

Heli Kirsi (Rakvere Gümnaasium)

Heivi Truu (Otepää Gümnaasium)

Tiiu Ojala (Võru Kesklinna Gümnaasium, koordinaator) tiiuojala@hot.ee

Viivi Rohtla (Lähte Ühisgümnaasium, koordinaator) viivirohtla@hot.ee

 

Eesti Ajaloo-ja Ühiskonnaõpetajateõpetajate Seltsi õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlused Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele:

1999/2000      Eesti pere ja kodu XX sajandil

2000/2001      Eesti kool

2001/2002      Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik

2002/2003      Laps

2003/2004      Muutuv Eesti XX sajandil

2004/2005      Igapäevaelu Eestis XX sajandil

2005/2006      Taasiseseisvunud Eesti

2006/2007      Inimene ajaloos XX sajandil

2007/2008      Eesti Euroopas

2008/2009      Minu Eesti

2009/2010      Meie ühine kodu – Eesti

2010/2011      Kakskümmend aastat Eesti ajaloos 1991-2011

2011/2012      Minu pere / Minu kodukoht ja rahvas

 

 

ANDMED VÕISTLUSTÖÖ AUTORI JA JUHENDAJA KOHTA

 

Võistlustöö juurde lisatakse ümbrik, mille peale kirjutatakse märksõna ja vanuseaste (PK või G).

Võistlustöö tuleb saata aadressil:

 

TIIU OJALA

KAARE 12, VÕRU 65605

NB! Lihtsaadetisena

Mainitud teemad ei ole võistlusel osalejatele kohustuslikud vaid näiteks,

milliseid küsimusi võiks käsitleda ja milliseid valdkondi oma riigi arengus süvendatult tundma õppida.

Tulemused

 

Rahalised preemiad:

põhikool

1. koht- Anett Altmäe ,,Elu pärast Siberit“, Kadrina Keskkool, 7. Klass, juhendaja Evelin Tiiter

2. koht- Kristin Avans ,,Õpilaspiletid aastatel 1945- 2012“, Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, 9. Klass, juhendaja HelleRuusmaa

3. koht- Karl- Richard Sänno ,,Eesti vabariigi presidentide kõned 1992- 2013“, Võru Kesklinna Gümnaasium, 9. klass, juhendaja Tiiu Ojala

 

gümnaasium:

1. koht- Kristel Lusik ,,Demokraatia kindlustamisest minu kodukohas“, Pärnu Hansagümnaasium, 10. Klass, juhendaja Elve Tamvere

2. koht- Mariann Rei ,,Petserimaa 1920- 1921“, Valga Gümnaasium, 12. klass, juhendaja Jaan Uudelt

3. koht- Elmet Ekker ,,Võru Kreutzwaldi tänav V. Raidaru luuletuse ,,Riia tänav“ alusel“, Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, 12. Klass, juhendajad Helle ja

Artur Ruusmaa

 

Eripreemiad:

põhikool:

Jürgen Jürgenson ,,Valimisea alampiiri langetamine Eestis“, Tartu Mart Reiniku PK, juh Kaisa Kroman

Annela Pindis ,,BMX Eestis“, Võru kesklinna Gümnaasium, juh Tiiu Ojala

Sepo Plangi ,,Minu isa firma Plangi Trans OÜ“, Võru kesklinna Gümnaasium, juh Tiiu Ojala

Gümnaasium:

Aigar Sambla ,,Eesti Vabariigi osalus rahvusvahelistel missioonidel Eesti kaitseväelaste näitel“, Lähte ÜG, 11. klass, juh Viivi Rohtla