EESTI ASI

Tori Sõjameeste Mälestuskirikus on veskikivist altar, mis juhtumisi ei jahvata aga mitte viljateri, vaid Eesti rahvast. Eesti rahvast kujutatakse rauast kuulidena, kes vaatamata kivi tugevale survele ehk ajaloos esitatud väljakutsetele ei kavatsegi jahuks jahvatatud saada. Jääb alles ja kestab edasi. Nii on meie ajaloosolnud küll Rootsi aeg ja Vene aeg, nõukaaeg ja Saksa okupatsioon ning veel palju teisi aegasid, aga õnneks on selles pikas reas ka Eesti aeg. Seda aega sümboliseerivad asjad ja teod, mis omavad eestlaste jaoks erakordset tähendust. Nendele märgilistele tegudele ja kõnekatele asjadele ongi pühendatud 17. ajalooalaste uurimistööde võistlus. Võistluse teema „EESTI ASI”pakub uurimiseks palju erinevaid võimalusi. Mõtteainest leiab juba ainuüksi nn Eesti asjade sõnastamine ja välja selgitamine. Võimalik teemade valik peaks olema piiramatu. Uuendusena on selleaastase võistluse raames lisaks akadeemilise uurimistöö kirjutamisele ka loovtöö kategooria, mis võimaldab antud teemale läheneda ka praktilisema nurga alt. Loodetavasti innustavad erinevad võimalused õpilasi ning motiveerivad juhendajaid.

Ajakava

1. september 2015 – võistluse teema väljakuulutamine, info levitamine ajakirjanduses, seltsi maakondlikes organisatsioonides, koolides, ainepäevadel.

September 2015 – 1. aprill 2016 – uurimistööde kirjutamine.

Oktoober 2015 – koolituspäev osalejatele ja juhendajatele.

Aprill – mai 2016 – võistlustööde hindamine.

6. mai 2016 – kokkuvõtete tegemine ja lõppkonverents Tartus.

Eesmärgid

Rahvuslike väärtuste teadvustamine, jäädvustamine ja hoidmine.

Õpilaste ajaloohuvi süvendamine ja silmaringi avardamine.

Õpilaste iseseisva uurimistöö oskuste arendamine.

Mis siis ikkagi on Eesti asi?

Materiaalne pärand – tarbeesemed, hooned, kunstiteosed, monumendid, oma toodang, pärandi elustaminejne.

Vaimne pärand – filmid, muusika, rahvalaul- ja tants, teadus, laulupeod, fotod, omalooming, kirjandus jne.

Eesti asja ajanud inimesed ja organisatsioonid – nende teod Eesti nimel, kultuuritegelased, kunstnikud, poliitikud, avaliku elu tegelased, arvamusliidrid, sportlased,seltsid, klubid, liikumised, eestlased mujal maailmas, eestlaste jäljed maailmas, jne.

Muutused Eesti ajaloos – pöördepunktid nii riiklikul kui kohalikul tasandil, Eesti ajalugu mõjutanud sündmused, „Eesti asja ajamine” poliitikas jne.