Ajalooalaste uurimistööde võistluse lõpetamine 15. mail kell 11.00

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse esimehe Madis Somelari tervitus

Tulemused ja žürii kokkuvõtted

Auhinnatud uurimistööde esitlused (1.-3. koht)

PÕHIKOOL

1.koht – Arabella Antons

“Küllalt naiste rikkumisest võistlusspordiga” ehk Eesti naiste sport 1920-1940

2.koht – Laur Oskar Peetsalu

Mattias ja Gustav Hohensee ehitatud laevad

3.koht – Brit Katriin Murumägi ja Elise-Helene Pohla

Aken külast maailma

GÜMNAASIUM

1.koht – Kaur Kadaja

Komsi talu Eesti kultuuriloos

2.koht – Reti Toom

II maailmasõja järgse vabatahtliku repatrieerimise põhjuste uurimine Nääli Lillese mälestuste põhjal

3.koht – Martha Marie Sillajõe

Vennad Erik, Ervin ja Karl Tender 20. sajandil

Auhinnatud loovtööde esitlused (1.-2. koht)

1.koht – Triinu Leito

Elulugude jäädvustamise vajalikkus ja vanaema Saima Kaju elulooraamatu „Mammi“ koostamine

1.koht – Joel Kokla

Prantsuse arhitekti Hector  Guimard´i 1899. aasta joonise põhjal juugendstiilis kanapee loomine

1.koht – Kristjan Pärnamäe

Küla, kus asus linn

2.koht – Linda Lees

Jutustuse „Rukkipõldudega risti“ kirjutamine

Võistluse juhend