Valgustus, vabamüürlus, Eesti
Õppematerjal “Holokaust”
Kvaliteetse ajaloo-, kultuuri- ja kodanikuhariduse manifest
Euroopa Nõukogu e-raamat
Psühhodraamameetodite kogumik
Ajalooõpetaja käsiraamat “Ajalugu ei ole ainult minevik, minevik ei ole veel ajalugu.”
“Tagasivaade minevikku – erinevad vaatenurgad” (2002)
Audiovisuaalne õppematerjal koos töölehtedega – Ajalooõpetus ja -pildid II
Eesti kultuuriloo õppematerjal (EAÜS 2013)
EN Pestalozzi seminaril “Connecting local, regional and European history using electronic tools in teaching”
Metoodilised juhendid ja ülesanded FOTISe andmebaasi kasutamiseks Eesti ajaloo teemadel
Tunnikavad projektis “Muuseum ja arhiiv õppekeskkonnana”
Õppematerjal “Kommunismi kuriteod”
Audiovisuaalne õppematerjal koos töölehtede ja kunstiteoste fotodega – Ajalooõpetus ja -pildid (Eduko)
Rahvusvaheline konverents “Intercultural dialogue and the image of the other in teaching and learning history” (Tallinn, 2012)
V ajalooõpetajate kongress “Ajalooõpetuse roll 21. sajandil” ettekanded (2011)
Finantskirjaoskuse alase õpetajate seminari ettekanded 18.03.2015