Ajakava

09:30–10:45 Tervituskohv ja tänulaud õpilastele ja õpetajatele.

10:00–10:45 Hommikukohviga paralleelselt kõneleb klassiruumis Tartu Ülikooli doktorant Kadi Kähär-Peterson 1869. aasta üldlaulupeo ettevalmistamisest ja laulupeole minekust. Ettekanne toetab 2.–4. mail 2019 toimuvat ajarännakut.

10:45–10:55 Õpilaste ja õpetajate tervitamine kooli aulas.

11:00–12:00  III kooliastme ühiskonnaõpetuse olümpiaad.

11:00–12:30 Gümnaasiumiastme ühiskonnaõpetuse olümpiaad.

11:00–13:15 Seltsi juhatuse ülevaade seltsi tegevusest 2018. aastal ning tegevuskava aastaks 2019 (osaliselt ka 2020)

  • EUSTORY konverents Tallinnas 27.–30. märts 2019, ajarännak 1869 (2.–4. mai 2019)
  • Suvekool Läänemaal 14.08.–16.08.2019
  • Bridging Ages rahvusvaheline konverents ERMis 9.–12. september 2019
  • Ajaloo-olümpiaadi 2019/2020 teemad
  • 21. ajalooalaste uurimistööde võistlus Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele
  • Sügiskonverents (toimub Tallinnas arvatavasti 2. novembril 2019)
  • Seltsi reis 2020. aastal
  • Tänamine: elutööpreemia, noore õpetaja preemia ja EAÜSi tänumärkide üleandmine
  • Seltsi aasta tegu; revisjonikomisjoni ülevaade ning revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
  • Juhatuse ja revisjoni komisjoni liikmete valimine, volikogu liikmete kinnitamine.
  • 11.–12. jaanuar 2019 toimus seltsi volikogu.
  • Volikogu teeb üldkoosolekule ettepaneku tõsta seltsi liikmemaks aastast 2020 viieteistkümnele eurole.
  • EAÜSi põhikirja muudatuste kinnitamine.

12:00–13:00 – õpilaste lõuna

13:15–14:00 – õpetajate lõuna

14:00–15:00 – Tartu Ülikooli dotsent Ago Pajur „17 otsustavat päeva 1918 aasta novembris“.

15:00–15:45 – Eesti Sõjamuuseumi teadur Peeter Kaasik „Tartu rahuläbirääkimiste eellugu“.

15:45–16:10 Ott Mängel Riigikogu Kantseleist „Uued õppekäigud Riigikogus“.

16:10–16:30 õpetajad Aive Kaldra ja Heli Kirsi ning Lauri Luide „Kogukonnapraktika“.

16:30–17:00 olümpiaadil osalenud õpilaste ja õpetajate tänamine.

15. märtsiks 2019 palume kõigil osalejatel enda tulekust teada anda. Sellest tulenevalt tellime toitlustuse, lõuna saame tagada üksnes neile seltsi liikmetele, kes on end 15. märtsiks 2019 registreerinud.
NB! Oluline on registreerimisvormi kaudu ka oma mittetulekust teada anda, siis teame, et info on ikkagi teieni jõudnud.
NB! Palun kontrollige, kas olete tasunud seltsile 2019. aasta liikmemaksu 10 eurot. Konto: EE201010220003655015 Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts. Selgitusse märkige oma piirkond, kool ning aasta, mille eest liikmemaksu tasute.
NB! Juhul kui te ei osale üldkoosolekul, siis palun delegeerige oma hääl.  Avalduse põhja saadav siit.
NB! Noore õpetaja preemia kandidaate ootame 15. märtsini 2019. Kohtumiseni heade mõtete linnas!

*Ajakavas võib tulla muudatusi.