ÜLDKOOSOLEK

Üldkoosolek toimub 12. augustil 2020 kell 10.30-13.00 Kohila Gümnaasiumis

(Aadress: Kooli 1, Kohila,79805, Raplamaa).

 

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

1) seltsi juhatuse ülevaade 2019. aasta tegevustest;
2) revisjonikomisjoni ülevaade seltsi finantstegevusest, revisjonikomisjoni aastaaruande kinnitamine;
3) 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
4) seltsi juhatuse ja projektijuhtide ülevaade kavandatavatest tegevustest 2020. aastal (sh VIII kongress 21. novembril 2020 Tartus), seltsi tööplaani ja aastaeelarve kinnitamine;
5) EAÜSi kuulumine Õpetajate Ühenduste Koostöökotta;
6) seltsi volikogu liikmete kinnitamine;
7) seltsi põhikirja projekti arutelu;
8) seltsi juhatuse koosseisu valimine.
Tunnustuste üleandmine: elutööpreemia ja noore õpetaja preemia laureaadid, aasta tegu 2019.