Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi sügiskonverents „Aeg on raha!“ Koostöös Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi ja Akadeemilise Ajalooseltsiga Tallinna Reaalkoolis 21. novembril 2015. a.

  1. Peeter Luikmel (Eesti Pank) „Euroopa ja maailmamajanduse hetkeseis“
  2. Vesa Ryhänen (Soome Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Liit) „Soome heaoluühiskond ja selle õpetamine“:
  3. Töötoad investeerimisest:
  4. Mati Mandel (Eesti Ajaloomuuseum) „Rikkus ja vaesus muistses matmiskombestikus ning hauapanustes“

Konverentsi esimene pool oli pühendatud rahatarkuse (ehk finantskirjaoskus) kujundamisele humanitaarse ellusuhtumisega inimestele. Konverentsi teine pool arutles inimkonna materiaalsete huvide üle minevikus, raha ajaloo ja meie esivanemate hauapanuste kaudu.

EAÜS-i Tallinna osakond
Konverentsi korraldaja