EN Pestalozzi seminaril “Connecting local, regional and European history using electronic tools in teaching”
Rahvusvaheline konverents “Intercultural dialogue and the image of the other in teaching and learning history” (Tallinn, 2012)
V ajalooõpetajate kongress “Ajalooõpetuse roll 21. sajandil” ettekanded (2011)
RITA mitmeperspektiivse ajalooõpetuse metoodiline juhend