Eesti kultuuriloo õppematerjal

2. novembril esitleti Maarjamäe lossis 17 raamatust koosnevat Eesti kultuuriloo õppematerjali kogumikku, mis koostati aastatel 2011–2013.

Õppematerjal on koostatud illustreerima gümnaasiumi Eesti ajaloo õpinguid, kuid seda saab kasutada ka põhikoolis koduümbruse ajaloo tundmaõppimiseks ning kultuurikeskkonna mõtestamiseks.

Õppematerjali komplekt koosneb 17 raamatust, mis on pakitud ühte suurde karpi. Õppematerjali komplekti kuuluvad ilmumise järjekorras Raplamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Läänemaa, Hiiumaa, Lääne-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Valgamaa, Tartu, Ida-Virumaa, Saaremaa, Tallinn, Tartumaa, Harjumaa, Põlvamaa, Pärnumaa. Iga piirkond sai 300 raamatut koolidele jagamiseks. Gümnaasiumid saavad lisaks kõikidest raamatutest koosnevad komplektid. Raamatute pdf-id on kättesaadavad Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel www.eays.edu.ee.

Õppematerjal on üles ehitatud kronoloogilisel põhimõttel, struktureeritud Eesti ajaloo ainekava periodiseeringu alusel: esiaeg, keskaeg, varauusaeg, Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul, Eesti Vabariik 1918–1940, Eesti Teises maailmasõjas, Nõukogude aeg, iseseisvuse taastanud Eesti. Õppematerjalis on esindatud teabetekstid, millega tutvumiseks on koostatud töölehed, aga ka legendid, ülevaade piirkonna tuntud isikutest, tähtsamad muuseumid koos annotatsiooniga, mida võiks õpilastega külastada. Tagakaanel on Regio koostatud maakonna/linna kaart koos selgitava legendiga, kus on esindatud kõik raamatus esitletud objektid.

Kultuuriobjektide valimisel võeti aluseks objektid, paigad ja ehitised, mis võiksid illustreerida käsitletavat ajalooteemat. Võib-olla olnuks kunstiajaloolase või kultuuriloolase valik teistsugune. Õppematerjalis on esindatud erinevad rubriigid, mille kohta vastavast perioodist selles konkreetses piirkonnas näiteid leidub. Näiteks: linnused, linnamäed, matmispaigad, asulakohad, hiied, muinaspõllud, kirikud (sisustus, arhitektuur, jms), kloostrid, kindlustused ja kaitseehitised, monumendid, hooned ja ehitised eri ajajärkudest, nt raekojad, turuplatsid,elamud ning aidad, tööstushooned, tehased, seltsi- ja rahvamajad, koolimajad, rehielamud, mõisahäärberid, raudteejaamad, kõrtsid, postijaamad, meiereid, kolhoosikeskused jm.

Kogumiku teabetekstide toimetajad olid Kärt Jänes-Kapp (Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Hiiumaa, Saaremaa, Tallinn, Harjumaa) ja Mati Laur (Raplamaa, Viljandimaa, Läänemaa, Võrumaa, Järvamaa, Valgamaa, Jõgevamaa, Tartu, Tartumaa, Põlvamaa, Pärnumaa).

Töölehtede toimetaja oli Mare Oja. Keeletoimetajad Eda Kauksi (Raplamaa ja Läänemaa) ning Ene Sepp (kõik ülejäänud raamatud).

Õppematerjali koostamisse oli panustajaid veelgi. Kogumiku kastid valmistas disainer Veiko Liis. Raamatud trükiti Põltsamaal Vali Pressi trükikojas. Põltsamaa Ühisgümnaasium oli valmis raamatuid hoiustama. Nõuannete, täiendavate materjalidega ja fotode loovutamisega toetas kultuuriloo kogumiku valmimist veel palju häid inimesi. Õppematerjali koostamist finantseeris Haridus- ja teadusministeerium. Kõikidele neile suur tänu!

 

Koostaja

Mare Oja

Õppematerjalid

Õppematerjalide fotod värvilisena