Euroopa Nõukogu valitsustevaheline projekt Eraldusjoonteta Euroopa ühised ajalood, mille algatas Hariduspoliitika ja -praktika juhtkomitee (CDPPE) 2010. a., jõudis lõpule 2014. E-raamat, mida asute lugema, on üks selle projekti olulisi tulemusi.
Tänapäeval on ajaloo õpetamine ja õppimine keerukas, kuid oluline ülesanne. Teadmatus muudab inimesed manipulatsioonidele haavatavaks, samas aga aitab ajaloo mõistmine meil olla avatud, kujundada seisukohti ja kasutada oma kodanikuõigusi ja -kohustusi.
Valitustevaheline projekt Eraldusjoonteta Euroopa ühised ajalood keskendub väljakutsele, kuidas leida kasvava mitmekesisuse tingimustes konsolideerumise ja ühistegevuse alust. Projekt heidab valgust Euroopa iga riiki, regiooni ja sotsiaalset gruppi iseloomustavatele ühis- ja erijoonte unikaalsele kombinatsioonile. Oleme veendunud, et haridus mängib väga olulist rolli vägivalla ja konfliktide ennetamisel kaasaegses Euroopas ja demikraatliku kultuuri edendamisel.