Gled-Airiin Saarso ja Tiia Pällo eestvedamisel on ilmunud juba viis mõisakooli töövihikut. Mõisad on ammendamatud inspiratsiooniallikad ja seda tõestavad ka töövihikud. Igas vihikus on nuputamist mõisa arhitektuuri, eluolu, parkide ja muu sellise kohta.