RITA projekti raames on koostatud metoodiline juhendmaterjal tundlike teemade õpetamisest ajaloos. RITA projektis osalesid meie kogenud õpetajad, kelle tunnikavad on teile samuti Madli-Maria Naulaineni poolt vormistatud kujul kättesaadavad  eKoolikotist .
Loodame, et sealt leiab mõtteid, mis on koolitööd toetavad. Kasutage kindlasti ka välja töötatud näidistunde.