EAÜSi konverents 2.11.2019 Tallinna Prantsuse Lütseumis

Teema: Eesti maailmas. Maailm Eestis. Aastad 1939 ja 1940

 

Konverentsile tulijate kodune ülesanne (vabatahtlik): saata teid kõnetavaid fotosid 1930.aastate teisest poolest, koos väga lühikese kommentaariga hiljemalt 29.10 järgmistele e-posti aadressidele: madissomelar@gmail.com ja pillerohtla@gmail.com.
Riietuse soovitus: ajastukohane (vabatahtlik)
Konverentsi osalustasu: 10 eurot, kui osaleja maksab ise, ning 20 eurot, kui arve tasub kool/ asutus. Konverentsil osalevate õpilaste osalustasu on samuti 10 eurot.

 

Konverentsi kava

09.30–10.15    Registreerumine (fuajees), tervituskohv (sööklas 0-korrusel)

10.15–10.45    Konverentsi avamine, tervitussõnad

Õpetajate poolt saadetud fotode slaidiesitlus

10.45–13.45    Teoreetilised loengud

Loengutes käsitletakse nii poliitikat kui ka kultuuri. Kuidas 1939.–1940. aastal on maailm mõjutanud Eestit ning Eesti mõjutanud maailma?

10.45–11.40    Lauri Mälksoo „Poliitiline kultuur. Kuidas on aastatel 1939–1940 maailm

mõjutanud Eestit ning Eesti mõjutanud maailma“ (täienduseks kooliõpikutele).

11.45–12.30    Niina Väntänen kõneleb 1939.–1940. aasta sündmustest Soomes

12.30–12.50    Kohvipaus (sööklas 0 korrusel)

12.50–13.20    Ivo Juurvee „Väikeriigi luure võimalustest 1939–1940 Eesti näitel“

13.25–13.45    Tiit Aleksejev „Ajaloost kirjutades“ (uue Eesti spioonipõneviku „O2“ ainetel)

13.45–14.30    Lõuna + kohv (sööklas 0-korrusel)

 

Töötoad

14.40–16.05    Praktilised töötoad (14.40–15.20 ja 15.25–16.05)

14.30–14.40    Töötubadesse jagunemine. Iga osaleja saab valida 2 töötuba (Lauri Leesi töötuba on valikus ainult esimesel korral)

  1. Lauri Leesi „Miks öeldakse nii?“ (Tuntud väljendite ja käibefraaside ajaloolisest taustast) (klass 108)
  2. Kristo Siig „Õppesisu, mis jääb maru hästi meelde“ (1930. aastate näitel) (arvutiklass 209)
  3. Enn Lillemets ja prof Hilkka Hiiop „Kunstiteosed ajalootuulte pöörises: Eesti Üliõpilaste Seltsi, Vanemuise teatri ja kino Rahu seinapannoo juhtumid ehk aastad 1938–2018, 1939–2019 ja 1963–2019“ (klass 220)
  4. Kaarel Antons „Sport Eestis aastatel 1939–1940 – katkestus või järjepidevus?“ (klass 219)
  5. Indrek Riigor, Hanna-Liis Kaarlõp-Nani, Mare Oja Ajalooõpetus 21. sajandil?!

Ajalooõpetuse tänased väljakutsed Eestis ja maailmas, milline võiks olla ajalooõpetuse eesmärk ja roll 21. sajandil.“ (Arutleme koos, millised on ajalooõpetuse võimalused toetada avatud ja demokraatlikku ühiskonda ning milliseid oskusi, hoiakuid ja suhtumisi peaksime kujundama.) (klass 218)

  1. Dmitri Djuženkov Vähemusrahvused muutuste tuules 1939–1940“ (klass 116)

16.10–17.30    Pille Liblik kõneleb õppekavade arenduse teemal.

Kokkuvõtted, konverentsi pidulik lõpetamine