2010/2011. õppeaastal viiakse ühiskonnaõpetuse olümpiaad läbi kahes voorus:

I voor – elektrooniline voor toimub üleriigiliselt 4. veebruaril 2011

II voor – kirjalik lõppvoor toimub 23. märtsil 2011 Tartus

 

Olümpiaad toimub kahes vanuseastmes: põhikool ja gümnaasium.

I voor toimub elektrooniliselt ja selles osalejate arv ei ole piiratud, kuid vajalik on eelnev registreerimine, mis lõpeb vähemalt nädal enne eelvooru.

II vooru kutsutakse iga piirkonna võitja, kes on saavutanud vähemalt 60% maksimumpunktidest ja lisaks paremate tulemustega õpilased punktiarvestuse alusel. Kokku 30 õpilast mõlemast vanuseastmest.

Olümpiaadi esimeses voorus konkureerivad järgmised piirkonnad:

 1. Harjumaa
 2. Saaremaa
 3. Hiiumaa
 4. Läänemaa
 5. Ida-Virumaa
 6. Kohtla-Järve
 7. Narva
 8. Järvamaa
 9. Jõgevamaa
 10. Lääne-Virumaa
 11. Põlvamaa
 12. Pärnu
 13. Pärnumaa
 14. Raplamaa

15.-16. Tartu

 1. Tartumaa
 2. Valgamaa
 3. Viljandimaa
 4. Võrumaa
 5. -25. Tallinn

 

Olümpiaadi voorud toimuvad ühtsete küsimuste alusel. I vooru põhikooli küsimused tõlgitakse vene keelde. Lõppvoor on eesti keeles. Mõlemas voorus on lubatud kasutada põhiseadust ja lõppvoorus vajadusel sõnaraamatut (eesti-vene, vene-eesti).

I voorus on olümpiaaditöö kirjutamiseks aega põhikoolis 45 minutit, gümnaasiumis 60 minutit. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel www.eas.edu.ee antakse eelnevalt teada registreerimise kord. Tegemist on valikvastustega testiga, millele pääseb ligi vaid paari tunni jooksul. Vastamist alustades läheb aeg käima ja 45 või 60 minuti lõppedes leht sulgub ja vastused saadetakse automaatselt kontrollijatele. Võrdsete punktide korral paigutatakse pingereas ettepoole kiiremini vastanud õpilane.

Lõppvoor toimub Tartus, teemad on samad, kuid teadmiste kontrollimiseks kasutatakse traditsioonilist paberil küsimustele vastamist. Lõppvooru küsimused koostavad Tartu Ülikooli vastava valdkonnaga seotud inimesed. Aega on selleks põhikooli astmes 60 ja gümnaasiumis 90 minutit.

 

Olümpiaadi teemad 2010/2011:

Põhikool:

1. Ühiskonna struktuur (sektorid, valdkonnad)

2. Eesti poliitiline maastik (erakonnad, survegrupid, kodanikualgatus)

3. E-riik (elektrooniline suhtlemine riigiasutustega, e-valimised, riiklikud e-teenused)

 

Gümnaasium:

1. Euro

2. Kodanikuühiskond

3. Heaoluühiskond

4. Rahvusvahelised organisatsioonid: ÜRO, NATO, WTO, IMF, EN, OSCE, OECD, OPEC (va Euroopa Liit)

 

Olümpiaadi žürii liikmed:

Anu Tintero, Sirje Allik, Veronika Kim, Viljar Veebel, Rein Toomla, Aare Ristikivi

 

Korraldaja:

Aare Ristikivi

EAÜS-i juhatuse liige

aare@htg.tartu.ee