IV üleriigiline ühiskonnaõpetuse olümpiaad 2014/2015. õ/a. Juhend ja teemad!

2014/2015. õppeaastal viiakse ühiskonnaõpetuse olümpiaad läbi kahes voorus.

I – elektrooniline voor toimub 14. veebruaril 2015 ja II voor toimub 18. märtsil Tartus.

 

Olümpiaad toimub kahes vanuseastmes: põhikool ja gümnaasium. I voor toimub elektrooniliselt ja selles osalejate arv ei ole piiratud, kuid vajalik on eelnev registreerimine, mis lõpeb vähemalt nädal enne eelvooru.

II vooru kutsutakse igast piirkonnast üks võitja, kui ta on saavutanud vähemalt 60% maksimumpunktidest ja lisaks paremate tulemustega õpilased üle-eestilise punktiarvestuse alusel. Kokku 30 õpilast mõlemast vanuseastmest.

Olümpiaadi esimeses voorus konkureerivad järgmised piirkonnad:

1.-2. Harjumaa

 1. Hiiumaa+ Läänemaa
 2. Ida-Virumaa
 3. Jõgevamaa
 4. Järvamaa

7.-8. Lääne-Virumaa

 1. Põlvamaa
 2. Pärnu
 3. Pärnumaa
 4. Raplamaa
 5. Saaremaa

14.-18. Tallinn

19.-20. Tartu

 1. Tartumaa
 2. Valgamaa
 3. Viljandimaa
 4. Võrumaa

Olümpiaadi voorud toimuvad ühtsete küsimuste alusel. I vooru põhikooli küsimused tõlgitakse vene keelde. Lõppvoor on eesti keeles. Mõlemas voorus on lubatud kasutada põhiseadust ja lõppvoorus vajadusel sõnaraamatut (eesti-vene, vene-eesti).

I voorus on olümpiaaditöö kirjutamiseks aega põhikoolis 45 minutit, gümnaasiumis 60 minutit. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel www.eays.edu.ee antakse eelnevalt teada registreerimise kord. Tegemist on valikvastustega testiga, millele pääseb ligi vaid piiratud aja jooksul. Vastamist alustades läheb aeg käima ja 45 või 60 minuti lõppedes leht sulgub ja vastused saadetakse automaatselt kontrollijatele. Võrdsete punktide korral paigutatakse pingereas ettepoole kiiremini vastanud õpilane. Töö on individuaalne. Eelvooru ausa läbiviimise eest vastutab õpilast juhendav õpetaja.

Lõppvoor toimub Tartus, teemad on samad, kuid teadmiste kontrollimiseks kasutatakse traditsioonilist paberil küsimustele vastamist. Lõppvooru küsimusi aitavad koostada Tartu Ülikooli vastava valdkonnaga seotud inimesed. Aega on küsimustele vastamiseks põhikooli astmes 60 ja gümnaasiumiastmes 90 minutit.

Olümpiaadi teemad 2014/2015:

Põhikool:
 1. Eesti õigussüsteem (kohtusüsteem, õigusemõistmise põhimõtted, alaealise õiguslik vastutus, õiguskantsler jne)
 2. Sotsiaalpoliitika (sotsiaalne turvalisus, meetmed selle tagamiseks jne)
 3. Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (liikmesriigid, juhtimine, poliitikas, missioonid, Eesti osalus jne)
 4. Eesti Vabariigi President
Gümnaasium:
 1. Euroopa Liit
 2. Tööturg ja tööhõive
 3. Rahvastiku sotsiaalne struktuur
 4. Eesti Vabariigi Riigikogu

 

Olümpiaadi žürii liikmed:

Anu Tintera, Sirje Allik, Veronika Kim, Terje Hallik, Rein Toomla, Aare Ristikivi

 

Aare Ristikivi

Olümpiaadi korralduskomisjoni esimees

aare.ristikivi@htg.tartu.ee