Nagu varasematel aastatel, nii viiakse ka 2016/2017. õppeaastal ühiskonnaõpetuse olümpiaad läbi kahes voorus.

I – elektrooniline voor toimub 10. veebruaril 2017 ja II voor toimub 25. märtsil Tartus.

Olümpiaad toimub kahes vanuseastmes: põhikool õpilastele ja gümnasistidele. Gümnaasiumiastme osalejate vanuse ülempiir on 21 aastat. I voor toimub elektrooniliselt ja selles osalejate arv ei ole piiratud, kuid vajalik on eelnev registreerimine, mis lõpeb hiljemalt nädal enne eelvooru.