VII üleriigiline ühiskonnaõpetuse olümpiaad 5. veebruaril 2021

Eelvooruks registreerumine algab 07. jaanuaril ja lõpeb 22. jaanuar kell 22.

Olümpiaadi viib läbi Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts koostöös Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi, TÜ Teaduskooli , EEneti/Harno ning kohalike haridusosakondadega ja
HTMi rahalisel toel. Nagu varasematel aastatel, nii viiakse ka 2020/2021. õppeaastal ühiskonnaõpetuse olümpiaad läbi kahes voorus. I – elektrooniline voor toimus 5. veebruaril 2021 ja II voor toimub 19. märtsil 2021.

 

VII ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvoor toimub elektrooniliselt Harno Moodle keskkonnas 19.03.2021. Terviseamet ei luba õpilasi olümpiaadiks koolidesse kutsuda,
sellepärast teevad õpilased testi kodudes. Põhikooli III kooliastme test on avatud 19.03. kl.9.00-10.00 ja gümnaasiumiastme test 19.03. kl 10.00-11.30. Testi sooritamiseks on põhikoolil aega 60 minutit ja gümnaasiumil 90 minutit. Koolide esindajad peavad kirjalikult kinnitama, et nende õpilased hoiduvad akadeemilisest
petturlusest. Testi ajal võib kasutada ainult põhiseadust, internetiallikate kasutamine pole lubatud. Vastav info on osalejatele välja saadetud. Komisjon vaatab tööd läbi ja põhikooli tulemustest anname teada 20.03. üldkoosoleku ajal, gümnaasiumi tulemused selguvad 22.03. 2021. Küsimustega palun pöörduda meiliaadressil aive.kung@gmail.com või telefonil 5112514.

Aive Küng
Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi koordinaator