VII üleriigiline ühiskonnaõpetuse olümpiaad 5. veebruaril 2021

Eelvooruks registreerumine algab 07. jaanuaril ja lõpeb 22. jaanuar kell 22.

Olümpiaadi viib läbi Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts koostöös Tartu Ülikooli
riigiteaduste instituudi, TÜ Teaduskooli , EEneti/Harno ning kohalike haridusosakondadega ja
HTMi rahalisel toel.
Nagu varasematel aastatel, nii viiakse ka 2020/2021. õppeaastal ühiskonnaõpetuse olümpiaad
läbi kahes voorus. I – elektrooniline voor toimub 5. veebruaril 2021 ja II voor toimub 20.
märtsil 2021 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis.